Ipinapakita ng mag-aaral ang kaalaman at kasanayan sa pakikinig at pakikipag-usap tungkol sa pamilyar na mga paksa, gumagamit ng pangunahing bokabularyo, nagbabasa at nagsusulat nang nakapag-iisa sa mga makabuluhang konteksto, pinapahalagahan ang kanyang kultura.