Magandang buhay!

Welcome sa Grade 3 Science Quarter 1!

Ang mga aralin ay naaayon sa MELC at ginawa upang g higit na  maging kasiya-siya ang inyong pag-aaral habang kayo ay natututo.Magandang buhay!

Welcome sa Grade 3 Science Quarter 1!

Ang mga aralin ay naaayon sa MELC at ginawa upang g higit na  maging kasiya-siya ang inyong pag-aaral habang kayo ay natututo.